Последователи

4 февруари 2018 г.




                               Аз съм човекът - Лора Граймс


                                                              В памет на Лора Граймс!
                                                                Стихове - Лора Граймс
                                                                Музика - Michael Ortega

ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА ПАРИ, ПИАНО И ... ОЩЕ НЕЩО